Bunny Hair

Hội viên:2019-08-16
Hội viên

2019-08-16

Sản Phẩm

1

Talk Tỷ Lệ Phản Hồi

98%

Tốc độ

24 Ngày

Xếp Hạng
Câu Chuyện Thương Hiệu
Kẹo dẻo BunnyHair là sản phẩm thuộc Công ty TNHH quốc tế Ju Ying Theo đuổi việc sáng tạo ra sản phẩm mới phá vỡ các quan niệm cũ về dưỡng tóc Tháng 12 năm 2017 người sáng lập đã bắt đầu nghiên cứu cách kết hợp chăm sóc tóc và ăn uống vào nhau Bunnyhair là một trong những thương hiệu có sức ảnh hưởng nhất trong ngành chăm sóc tóc Chất lượng ưu việt và được tinh chế cẩn thận, tạo ra xu hướng chăm sóc tóc bắt đầu từ việc ăn cho người lười
Giới Thiệu Về Cửa Hàng
Kẹo dẻo BunnyHair là sản phẩm thuộc Công ty TNHH quốc tế Ju Ying Theo đuổi việc sáng tạo ra sản phẩm mới phá vỡ các quan niệm cũ về dưỡng tóc Tháng 12 năm 2017 người sáng lập đã bắt đầu nghiên cứu cách kết hợp chăm sóc tóc và ăn uống vào nhau Bunnyhair là một trong những thương hiệu có sức ảnh hưởng nhất trong ngành chăm sóc tóc Chất lượng ưu việt và được tinh chế cẩn thận, tạo ra xu hướng chăm sóc tóc bắt đầu từ việc ăn cho người lười